Vođenje bloga i lektura teksta

Da bi tekst bio spreman za štampanje ili objavljivanje potrebno je da bude tačan, odnosno, napisan u skladu sa gramatikom i pravopisom srpskog jezika. Kada autor teksta nema vremena ili nije dovoljno stručan za ovaj posao, on može kontaktirati stručno lice – lektora. Glavni zadatak lektora jeste da pažljivo pročita tekst, a zatim da ispravi sve pravopisne, stilske i slovne greške. Nakon lektorisanja, autor teksta može objaviti ili odštampati tekst bez straha da će se u njemu pojaviti nejasnoće ili greške. Lektura teksta je neophodna svakom kvalitetnom mediju i glasilu.

Naš tim pruža usluge lekture i korekture za srpski jezik. Ukoliko želite da vaši tekstovi budu pravilno napisani, bez nejasnoća ili gramatičkih grešaka, možete nas kontaktirati na i-mejl: kontakt@spektrum.rs ili na broj: 062/234-251.

Ukoliko tekst sadrži samo jedan nepravilan razmak u reči, postiže se promena značenja reči, odnosno, pojaviće se semantička greška. Da bi vaš tekst sadržao pravo značenje, lektor može ispraviti određene reči i napisati nove, kako bi vaš tekst bio u potpunosti smislen i jasan čitaocima. Ma koliko da ste pažljivi pri pisanju, može se desiti da nekada ne primetite određene greške, što je dovoljan razlog da se obratite lektoru.

Dok pregleda tekst, lektor teži da primeni standardna jezička pravila. Tekst može sadržati netipične izraze za srpski jezik ili interpunkcijske znakove na mestu gde nisu potrebni. Lektor treba biti precizan prilikom unošenja izmena da bi tekst bio prilagođen standardizovanom sprskom jeziku.

U našem stručnom timu postoje saradnici, odlični poznavaoci jezičke norme sprkog jezika, gramatike i pravopisa, koji su edukovani za proveru tekstova u cilju jezičko-stilskog poboljšanja sintaksičkih konstrukcija radi postizanja jasnoće teksta. Nakon izvršene lekture i korekture imaćete kvalitetno napisan tekst spreman za prezentovanje. Bez obzira koja vrsta teksta je u pitanju (književno-umetnički, naučni, pravni, članak, reklama, oglas ili neki drugi) naš tim će vam omogućiti da vaš tekst bude u potpunosti smislen i bez grešaka.

Lektorisanje treba da bude obavezan proces za sve tekstove u različitim poslovnim sferama, pre nego što usledi proces štampanja ili objavljivanja.

U cilju očuvanja pravopisa srpskog jezika i pisanja tekstova bez stilskih ili slovnih grešaka, Spektrum kooperativa vam je na usluzi za obavljanje lekture i korekture. Kontaktirajte nas na i-mejl: kontakt@spektrum.rs ili na broj: 062/234-251.

Share
error: Sadržaj je zaštićen!!!