Pretraga

Šta je potrebno za promenu adrese u ličnoj karti? Saveti i informacije

Živeti na adresi na kojoj niste zvanično prijavljeni nije ništa neobično u našoj zemlji. Studenti su jedna od kategorija koji su najčešće u ovoj situaciji.

Pored njih, mnogi koji iznajmljuju stanove nisu prijavljeni na tačnoj adresi. Za to postoji nekoliko razloga. Prvi je da stanodavci biraju iznajmljivanje „na crno“ da bi izbegli plaćanje poreza. Sa druge strane, stanari vrlo rado prihvataju ovakav vid zakupa zbog manje cene.

Iako deluje jednostavnije, živeti na adresi na kojoj niste zvanično prijavljeni može dovesti i do raznih problema.

Na primer, ukoliko morate da produžite ličnu kartu ili neki drugi dokument, to ćete morati da uradite u mestu vašeg zvaničnog prebivališta.

Takođe, svi zvanični dokumenti, sudski pozivi, i pošta, moraju stići na zvaničnu adresu.

Isti je slučaj i sa korišćenjem usluga, kao što su zdravsteno osiguranje, socijalne beneficije i obrazovanje vas ili vaše dece.

Zakon Republike Srbije je jasan po ovom pitanju. Svi građani su dužni da prijave tačnu adresu prebivališta.

Kao što vidite, živeti na adresi koja se razlikuje od one u vašoj ličnoj karti može doneti više problema nego koristi.

Promena adrese u ličnoj karti je jednostavan proces. Sada ćemo vam detaljno objasniti čitavu proceduru.

Prijava nove adrese prebivališta

Prijava nove adrese

Ovo je prvi korak. Potrebno je da odete u najbliži MUP i predate zahtev za promenu prebivališta. Najjednostavnije rešenje je da to uradite elektronskim putem.

Sve što treba da uradite je da se registrujete na euprava.gov.rs, i podnesete zahtev za novu adresu. Uslov je da imate biometrijsku ličnu kartu i da ste prijavljeni kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Neophodna dokumenta za promenu adrese u ličnoj karti

Prvo i osnovno je da imate važeću ličnu kartu. Takođe, morate uplatiti taksu. Uplatnicu možete naći na sajtu eUprava.

Uplatnica - Taksa za promenu prebivališta

Pored lične karte i dokaza o uplati, morate priložiti i dokaz o vlasništvu ili korišćenju nekretnine.

U slučaju da iznajmljujete stan, neophodna je pismena saglasnost stanodavca.

U nekim slučajevima, policija može izvršiti proveru na licu mesta kako bi potvrdila da stvarno boravite na prijavljenoj adresi.

Promena adrese u drugim dokumentima

Izvor: vreme.com

Promena adrese u ličnoj karti često povlači za sobom potrebu za ažuriranjem adrese u drugim važnim dokumentima.

Vozačka dozvola

Nakon što promenite adresu u ličnoj karti, potrebno je da ažurirate adresu i u vozačkoj dozvoli.

To možete učiniti odlaskom u najbližu policijsku stanicu koja izdaje vozačke dozvole. Pripremite važeću ličnu kartu, novu adresu i u nekim slučajevima, potvrdu o prebivalištu.

Pasoš

Ukoliko planirate da putujete van zemlje, podaci u ličnoj karti i pasošu moraju da se poklapaju. Razlika u mestu prebivališta može dovesti do problema. Kazna može biti od 5000 do 50000 dinara. A u nekim slučajevima, čak i zatvorom do 30 dana.

Proces promene adrese u pasošu je isti kao i kod menjanja prebivališta u ličnoj karti.

Zdravstvena knjižica

Potrebno je da posetite lokalnu filijalu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Ponesite novu ličnu kartu sa ažuriranom adresom i zdravstvenu knjižicu.

Ovo je neophodno da bi ste prebacili vaš karton u lokalni dom zdravlja na novoj adresi.

Komunalne usluge

Ne zaboravite da obavestite pružaoce komunalnih usluga (struja, voda, gas, internet, kablovska televizija) o promeni adrese. Ovo je važno kako bi se računi i obaveštenja slali na ispravnu adresu, izbegavajući moguće komplikacije i kašnjenja u plaćanju.

Kako se boravište razlikuje od prebivališta?

popunjavanje dokumentacije

Boravište je mesto gde osoba privremeno boravi, obično zbog posla, studija, lečenja ili drugih razloga.

Osoba može imati više boravišta, ali boravište je uvek privremenog karaktera i ne menja prebivalište.

Na primer, ako osoba iz Kikinde odlazi na studije u Novi Sad, njen glavni grad prebivališta ostaje Kikinda, dok je Novi Sad boravište.

Ovo su najbitnije razlike:

  • Trajnost: Prebivalište je trajno, dok je boravište privremeno.
  • Broj adresa: Osoba može imati jedno prebivalište i više boravišta.
  • Upis u dokumenta: Prebivalište se upisuje u ličnu kartu, dok boravište može, ali ne mora biti upisano u ličnu kartu.
  • Pravne posledice: Prebivalište određuje prava i obaveze u vezi sa lokalnim administrativnim i pravnim poslovima, dok boravište to ne čini.

I za kraj

Lična karta

Kao što vidite, promena prebivališta je jednostavan proces. Sve što treba da uradite je da se registrujete na portalu eUprava, i priložite nekoliko neophodnih dokumenata zajedno sa dokazom o uplati takse.

Izbegavanje promene adrese može samo dovesti do komplikacija, uključujući i pravne posledice.

Pročitajte još:

Ostavi komentar

Najnovije